Klimatsmart teknik för hemmet

Jorden är på väg att gå under! I varje fall om man får tro medierapporteringen. Och viss finns det all anledning att oroa sig över de miljöproblem och den globala uppvärmning som vi upplever just nu.

Hur kan klimatsmart teknik och elektronik hjälpa oss att bli miljövänliga? Här är åtta exempel på vad du kan göra med hjälp av tekniska lösningar för att bidra att vi kommer närmare utsläppsmålen.

1. Byt till energisnåla apparater

Ett av de enklaste sätten att minska din energiförbrukning är att byta till energisnåla apparater. Nya elapparater och vitvaror är ofta utrustade med teknik som gör dem mer effektiva, vilket betyder att de använder mindre energi för att utföra samma uppgift som äldre apparater.

Detta kan leda till betydande besparingar på din energiräkning och hjälpa till att minska koldioxidutsläppen.

Kolla energimärkningen och sikta gärna på att utrustningen ska vara märkt med A, som är den allra energisnålaste nivån.

Energimärkning

2. Köp begagnad utrustning (om den är energisnål)

Ett annat sätt att minska din klimatpåverkan är att köpa begagnad utrustning, förutsatt att den är energisnål.

Genom att köpa begagnade apparater och utrustning kan du minska din klimatpåverkan genom att minska behovet av nyproduktion, vilket i sin tur minskar utsläppen som uppstår vid tillverkning och transport.

3. Installera smarta termostater och andra smarta hem-system

Genom att installera smarta termostater och andra smarta hem-system kan du kontrollera din energiförbrukning och optimera den. Det minskar därmed dina koldioxidutsläpp.

Genom att sänka inomhustemperaturen några grader kan du också spara energi och minska dina utsläpp. En smart termostat kan hjälpa dig att göra detta på ett bekvämt och effektivt sätt. Till exempel kan du ställa in så att värmen i huset är lägre när du inte är hemma.

4. Byt till klimatsmart uppvärmning

En annan teknisk lösning för att minska din klimatpåverkan är att byta till klimatsmart uppvärmning, till exempel jordvärme eller luftvärmepump.

Har du en bostad med direktverkande el som uppvärmning hamnar detta definitivt inom paretoprincipens 80/20-regel. Byt till klimatsmart uppvärmning så har du nog gjort närmare 80 procent av vad du kan göra för miljön i din bostad med hjälp av tekniken.

Värmepumpar av olika slag är numera mycket effektiva och kan minska din energiförbrukning och koldioxidutsläpp avsevärt.

5. Välj miljömärkt el från förnybara energikällor

Genom att välja miljömärkt el från förnybara energikällor kan du bidra till att minska dina koldioxidutsläpp. Förnybara energikällor, som sol- och vindkraft, producerar el utan att avge några växthusgaser.

6. Använd solenergi

En annan teknisk lösning för att minska din klimatpåverkan är att använda solenergi för uppvärmning och elproduktion. Solpaneler på taket kan generera el som kan användas för att driva hushållsapparater och belysning. Överskottet kan du sälja till elleverantören.

Dessutom kan solenergi användas för att värma upp ditt hem och varmvatten, vilket minskar behovet av andra uppvärmningskällor.

Det finns till och med solpaneler som har både solceller och värmepump. Då kan till och med energiåtgången för värmepumpen neutraliseras av elen från solen ibland!

Vill du installera solceller, byta till jord- eller bergvärme, eller göra andra energibesparande åtgärder i hemmet kan du ha rätt att få energilån. Det är ett rabatterat privatlån som de största svenska bankerna plus några till låneaktörer erbjuder.

7. Kör elbil

Att byta till en elbil är ett annat sätt att minska din klimatpåverkan. Det står inte på förrän den blir mer regel än undantag att svensken kör bil med sladd. Från 2035 kommer alla nytillverkade bilar att vara gröna – det har EU enats om.

Innan dess kan du fundera på om det kan vara ett alternativ att gå över till eldrift redan nu.

Det finns lite olika budskap om när det är bra för miljön att byta elbil. En metastudie av IFEU visade att det redan efter ca 4000 mil är break even mellan miljöbil och fossila bilar när det gäller CO2-utsläpp. Här var utsläpp vid tillverkning av bil och batteri inräknade, men uträkningen förutsätter att du laddar på grön el. I framtiden kan även själva biltillverkningen komma att bli grön.

Men kör du bara lite då och då och bilen inte behöver bytas – ja då kan det kanske vara bäst att vänta med att byta ändå.

Studie som visar när elbil släpper ut mindre koldioxid totalt sett än en bensindriven eller dieseldriven bil.
Här kan du se när en elbil släpper ut mindre CO2-gaser totalt sett, inklusive batteri och tillverkning, jämfört med bil som går på diesel eller bensin. Den gula streckade linjen visar utsläpp från elbil om elen är grön. Den lila linjen visar utsläpp från bensinbil och den svarta linjen från dieselbil.

8. Klimatkompensera

När du gjort allt du kan komma på för att minska ditt CO2-avtryck, inklusive tagit hjälp av diverse tekniska lösningar, då kan du avrunda med att klimatkompensera också.

Detta innebär att du betalar för att minska utsläppen någon annanstans, till exempel genom att stödja projekt som minskar utsläppen från skogsavverkning eller satsningar på förnybar energi.

Klimatkompensation bör dock betraktas som en sista utväg. Du bör alltid sträva efter att minska din klimatpåverkan så mycket som möjligt på andra sätt först.

Men troligtvis är du då ändå mycket långt ifrån nollutsläpp så då passar det bra att bidra lite extra genom att klimatkompensera också.

Klimatsmart teknik – en kommentar

Det finns alltså flera sätt som tekniken kan hjälpa till att bidra till en grönare värld.

Tänk bara på att det är ditt totala fotavtryck som räknas. Att byta ut en gammal kyl och frys mot en ny och energisnål variant är ofta en ”nobrainer”. Den står på dygnet runt och kan potentiellt sluka energi.

Att byta till en energisnålare digitalkamera eller stereo är däremot kanske inte en lika god idé eftersom de används så sällan. Eller så är besparingen marginell. Det går nämligen åt mycket energi att tillverka nya produkter också så den lilla besparingen äts upp av tillverkningen.

Och du – kom ihåg att återvinna gammal elektronik i närmsta återvinningscentral också!

Lämna en kommentar